Phun bê tông được áp dụng xử lý ở những bờ kè, đồi núi, taluy bị sạt lỡ, những công trình sửa chữa như ở mục xử lý ăn mòn hoặc xây hồ bơi…. Bơm chèn khe hở cho những bệ máy, cáp neo dự ứng lực….

Quy trình phun:

Tiến hành phun bê tông cường độ M300 (bê tông có trộn với những chất chống ăn mòn và chất chống thấm silica fum.

SƠ ĐỒ PHUN BÊ TÔNG

MÁY PHUN BÊ TÔNG

THI CÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÊ TÔNG PHUN