Dịch vụ Xử lý gỉ thép

3.000.000 

Đơn vị tính: m2

Tình trạng: Mới, Còn hàng